Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het afdichten van alle ongewenste kieren en naden in (en om) een gebouw. Het doel is om niet-controleerbare luchtstromen te voorkomen. Dit is belangrijk met het oog op energiezuinigheid en gebruikscomfort. Door luchtdicht te bouwen zijn condensatie van warme lucht en hinderlijke geluidslekken namelijk uit te sluiten. Dit is mogelijk door in een vroeg stadium al bezig te zijn met het op de juiste manier ontwerpen van de aansluitingen, om later een goede luchtdichtvoorziening aan te kunnen brengen. De gestelde eisen aan gebouwen worden steeds hoger, daarom worden de aansluitingen steeds belangrijker. In Nederland kennen we op dit moment drie klassen in de woningbouw. Ten eerste het bouwbesluit niveau, wat als basis wordt gezien (maximale Qv10-waarde: 1,0 dm³/s.m²). Ten tweede het energiezuinig niveau, welke wordt als goed gezien (maximale Qv10-waarde: 0,4-0,6 dm³/s.m², welke afhankelijk is van het woningvolume). Ten derde het passief niveau, welke wordt gezien als uitstekend (maximale Qv10-waarde 0,15 dm³/s.m²). Hoe meer aandacht er is voor de luchtdichtvoorziening, hoe beter hij uit de test komt.

Waarom luchtdicht bouwen?

Overheden hebben besloten om energiezuiniger te willen bouwen. Daarvoor zijn op Europees niveau afspraken gemaakt. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-waarde moet in 2020 voor nieuwbouw woningen 0.0 zijn, dat wil zeggen energieneutraal (evenveel energie genereren als verbruiken). De Qv10-waarde geeft de luchtdoorlatendheid van de woning aan. Hoe lager deze waarde, hoe minder verlies. Regelgeving Bouwbesluit EPC: >1995 = 1.4 Qv10-waarde, >1998 = 1.2, >2000 = 1.0, >2006 = 0.8, >2011 = 0.6 (>2011 = 0.625 dm³/s.m²), > 2015=0.4 (>2015 = 0.400 dm³/s.m²), > 2020=0.0 (>2020 = 0.150 dm³/s.m²). Dit valt onder de regelgeving Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), welke geldt vanaf 2020.

Hoe wordt dit getest?

Met een luchtdoorlatendheidsmeting (BlowerDoor-test) wordt de dichtheid van een gebouw gemeten. Tijdens de test wordt de druk in het gebouw verlaagt waardoor alle mogelijke lekken worden ontdekt, door middel van een rookstift. Dit alles moet worden gedaan voordat de woning wordt afgewerkt.

Ondersteuning?

Zou u graag alles eerst op tekening willen hebben staan, bijv. over hoe elke afsluiting afgedicht wordt? Dat kunt u bij ons ook aanvragen. De tekening wordt dan in samenwerking gedaan met Würth Nederland.