Dampdicht bouwen

Dampdicht bouwen

Wat is dampdicht bouwen?

Om condensatie in de constructie te voorkomen wordt tijdens de bouw aan de binnenzijde vrijwel altijd een dampscherm aangebracht. Dit betreft een zeer dampremmende of dampdichte folie. Deze folie voorkomt dat vocht binnen in de woning de constructie kan intrekken om daar te condenseren. De mate waarin folies vocht tegenhouden wordt uitgedrukt in een sd-waarde. Hoe hoger de sd-waarde, hoe beter de folie vocht tegenhoudt. Extreem sterke dampremmende folie heeft een sd-waarde van 20-100m. Een echte dampdichte folie heeft een sd-waarde van ongeveer 158m. Beide folies kunnen aan de binnenzijde van de isolatie direct achter de binnenbeplating (bijvoorbeeld gipsplaten) geplaatst worden. De toepassing van de folies zijn afhankelijk van de situatie. Bij het via de onderzijde isoleren van een ouder plat dak met bitumen op het dakbeschot, is het belangrijk dat een dampdichte folie aan wordt gebracht. Aangezien bitumen niet ademt, mag er geen vocht vanuit de woning in de constructie komen. Dit kan worden voorkomen door dampdichte folie aan te brengen. Deze folie is ook nodig als een rieten kap vanuit binnen geïsoleerd moet worden. Op deze wijze kan vocht wat in een gebouw wordt geproduceerd niet het riet vanaf de onderzijde aantasten. In het geval van nieuwbouw horen de dakplaten die worden toegepast een dampdichte laag te hebben. Bij deze platen moeten dan nog wel de naden dampdicht afgetapet worden.

Damp open

  

Damp-open bouwen

Het damp-open bouwen gaat uit van een andere gedachte. Door gebruik te maken van damp-open isolatie materialen, en geen dampdichte folie, zorg je voor voldoende damp-afvoer op tijdstippen dat de lucht droger is. Populair noemt men dit ook wel ‘ademend’ bouwen. Ademen betekent in dit geval niet dat er sprake is van tocht. De dampdichtheid van de constructie is vergroot. Bij het damp-open bouwen wordt vocht dat binnenshuis ontstaat afgevoerd door de constructie en afgegeven aan de buitenlucht, maar koude lucht en tocht worden buiten gehouden.

Dampremmend, dampdicht of damp-open?

Het verschil tussen dampremmend en dampdicht is dat bij dampremmend nog wel ademen plaatsvindt en dampdicht volledig dicht is (dus niet ademend). Beiden worden aan de binnenzijde toegepast. Damp-open wordt daarentegen altijd aan de buitenzijde verwerkt. Dit zorgt ervoor dat damp en/of vocht wat in de constructie zit naar buiten kan ademen, maar vocht of water niet toelaat de constructie in te trekken. In veel gevallen worden deze folies in combinatie gebruikt.

Ondersteuning?

Zou u graag alles eerst op tekening willen hebben staan, bijv. over hoe elke afsluiting afgedicht wordt? Dat kunt u bij ons ook aanvragen. De tekening wordt dan in samenwerking gedaan met Würth Nederland.